En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

749,81 €
Pressupost per habitant actual: 749,81 €

Pressupost inicial

160,23 M€
Pressupost actual: 160,23 M€

Execució

123% del pressupost actual

Habitants

213.697

Deute

132,28 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.350.075,00 € 8,85%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.030.918,00 € 8,67%
Habitatge i urbanisme 12.089.553,00 € 6,97%
Benestar comunitari 17.355.030,00 € 10,01%
Medi ambient 7.996.277,00 € 4,61%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 14.606.870,00 € 8,43%
Foment de l'ocupació 2.813.715,00 € 1,62%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.295.001,00 € 0,75%
Educació 23.600.350,00 € 13,61%
Cultura 6.156.732,00 € 3,55%
Esport 2.654.312,00 € 1,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.497.057,00 € 0,86%
Transport públic 6.331.610,00 € 3,65%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.285.569,00 € 1,90%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.160.415,00 € 2,40%
Serveis de caràcter general 21.623.810,00 € 12,47%
Administració financera i tributària 4.384.311,00 € 2,53%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 setembre 2023.

Ingressos
117%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.350.075,00 € 71,83 € 8,37 %
Serveis públics bàsics 52.471.778,00 € 245,54 € 28,60 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.420.585,00 € 81,52 € 9,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 33.706.395,00 € 157,73 € 18,37 %
Actuacions de caràcter econòmic 11.114.236,00 € 52,01 € 6,06 %
Actuacions de caràcter general 30.168.536,00 € 141,17 € 16,44 %
Total 160.231.605,00 € 749,81 €

Cerca una partida específica