Esport

Pressupost inicial / hab.

12,42 €

Pressupost inicial

2,65 M€

% execució

139,10 %
Despesa real són 3,69 M€

% sobre el total del press.

1,66 %

Mitjana despesa provincial

743.861,75 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 4,14% 109.894 €
Promoció i foment de l'esport 23,95% 635.577 €
Instal·lacions esportives 71,91% 1,91 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,20% 960.902 €
Despeses corrents en béns i serveis 42,06% 1,12 M€
Transferències corrents 21,74% 577.045 €