Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

101,19 €

Pressupost inicial

21,62 M€

% execució

115,12 %
Despesa real són 24,89 M€

% sobre el total del press.

13,50 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 21,03% 4,55 M€
Coord. organització institucional entitats locals 23,87% 5,16 M€
Informació bàsica i estadística 2,48% 537.130 €
Participació ciutadana 4,65% 1 M€
Atenció als ciutadans 10,11% 2,19 M€
Imprevistos i funcions no classificades 37,85% 8,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,13% 15,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,11% 5,65 M€
Transferències corrents 2,07% 447.170 €
Actius financers 0,69% 148.995 €