Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

37,42 €

Pressupost inicial

8 M€

% execució

104,25 %
Despesa real són 8,34 M€

% sobre el total del press.

4,99 %

Mitjana despesa provincial

790.400,97 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 26,10% 2,09 M€
Parcs i jardins 66,91% 5,35 M€
Protecció i millora del medi ambient 7,00% 559.536 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,57% 3,64 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,97% 4,32 M€
Transferències corrents 0,46% 37.125 €