En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

970,78 €
Pressupost per habitant actual: 1.001,66 €

Pressupost inicial

217,09 M€
Pressupost actual: 224 M€

Execució

88% del pressupost actual

Habitants

223.627

Deute

101,72 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.150.000,00 € 4,68%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.308.826,00 € 8,89%
Habitatge i urbanisme 12.891.139,00 € 5,94%
Benestar comunitari 32.201.695,00 € 14,83%
Medi ambient 9.577.602,00 € 4,41%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 25.593.343,00 € 11,79%
Foment de l'ocupació 3.275.339,00 € 1,51%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.954.706,00 € 0,90%
Educació 26.944.149,00 € 12,41%
Cultura 10.786.569,00 € 4,97%
Esport 4.119.521,00 € 1,90%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.215.231,00 € 1,02%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.342.922,00 € 2,00%
Transport públic 8.184.290,00 € 3,77%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Investigació, desenvolupament i innovació 35.000,00 € 0,02%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.134.541,00 € 1,90%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.669.413,00 € 2,15%
Serveis de caràcter general 26.489.628,00 € 12,20%
Administració financera i tributària 10.219.405,00 € 4,71%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 setembre 2023.

Ingressos
94%
Despesa
88%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 10.150.000,00 € 45,39 € 4,68 %
Serveis públics bàsics 73.979.262,00 € 330,82 € 34,08 %
Actuacions de protecció i promoció social 28.868.682,00 € 129,09 € 13,30 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 43.804.945,00 € 195,88 € 20,18 %
Actuacions de caràcter econòmic 18.911.984,00 € 84,57 € 8,71 %
Actuacions de caràcter general 41.378.446,00 € 185,03 € 19,06 %
Total 217.093.319,00 € 970,78 €

Cerca una partida específica