En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 17 juliol 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

941,36 €
Pressupost per habitant actual: 1.034,05 €

Pressupost inicial

207,62 M€
Pressupost actual: 228,07 M€

Execució

90% del pressupost actual

Habitants

220.556

Deute

104,95 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.080.000,00 € 4,85%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.627.068,00 € 8,97%
Habitatge i urbanisme 15.192.428,00 € 7,32%
Benestar comunitari 30.084.546,00 € 14,49%
Medi ambient 9.213.738,00 € 4,44%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 22.489.243,00 € 10,83%
Foment de l'ocupació 3.191.932,00 € 1,54%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.079.689,00 € 1,00%
Educació 25.425.173,00 € 12,25%
Cultura 9.651.767,00 € 4,65%
Esport 4.778.102,00 € 2,30%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.282.866,00 € 1,10%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.091.039,00 € 1,97%
Transport públic 9.182.045,00 € 4,42%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Investigació, desenvolupament i innovació 100.000,00 € 0,05%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.894.462,00 € 1,88%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.092.871,00 € 1,97%
Serveis de caràcter general 23.095.637,00 € 11,12%
Administració financera i tributària 10.070.451,00 € 4,85%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juliol 2024.

Ingressos
93%
Despesa
90%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 90.150.034,00 € 408,74 € 43,42 %
Impostos indirectes 11.257.762,00 € 51,04 € 5,42 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 33.222.782,00 € 150,63 € 16,00 %
Transferències corrents 62.143.568,00 € 281,76 € 29,93 %
Ingressos patrimonials 487.201,00 € 2,21 € 0,23 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 2.239.000,00 € 10,15 € 1,08 %
Actius financers 525.710,00 € 2,38 € 0,25 %
Passius financers 7.597.000,00 € 34,44 € 3,66 %
Total 207.623.057,00 € 941,36 €

Cerca una partida específica