En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 17 juliol 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

894,16 €
Pressupost per habitant actual: 1.008,93 €

Pressupost inicial

195,41 M€
Pressupost actual: 220,49 M€

Execució

89% del pressupost actual

Habitants

218.535

Deute

112,23 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.313.990,00 € 5,79%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 16.465.657,00 € 8,43%
Habitatge i urbanisme 15.999.883,00 € 8,19%
Benestar comunitari 27.474.816,00 € 14,06%
Medi ambient 7.729.450,00 € 3,96%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 19.941.885,00 € 10,21%
Foment de l'ocupació 3.178.504,00 € 1,63%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.939.496,00 € 0,99%
Educació 25.017.147,00 € 12,80%
Cultura 8.365.836,00 € 4,28%
Esport 3.889.048,00 € 1,99%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 2.351.851,00 € 1,20%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.971.863,00 € 2,03%
Transport públic 7.180.357,00 € 3,67%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Investigació, desenvolupament i innovació 100.000,00 € 0,05%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.368.024,00 € 1,72%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 4.523.771,00 € 2,32%
Serveis de caràcter general 23.001.315,00 € 11,77%
Administració financera i tributària 9.592.917,00 € 4,91%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juliol 2024.

Ingressos
90%
Despesa
89%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 83.454.160,00 € 381,88 € 42,71 %
Impostos indirectes 8.699.020,00 € 39,81 € 4,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 30.990.385,00 € 141,81 € 15,86 %
Transferències corrents 59.740.965,00 € 273,37 € 30,57 %
Ingressos patrimonials 510.970,00 € 2,34 € 0,26 %
Transferències de capital 4.357.600,00 € 19,94 € 2,23 %
Actius financers 525.710,00 € 2,41 € 0,27 %
Passius financers 7.127.000,00 € 32,61 € 3,65 %
Total 195.405.810,00 € 894,16 €

Cerca una partida específica