Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

19,47 €

Pressupost inicial

4,16 M€

% execució

96,13 %
Despesa real són 4 M€

% sobre el total del press.

2,60 %

Mitjana despesa provincial

391.722,06 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 4,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,15% 2,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 15,66% 651.495 €
Transferències corrents 27,19% 1,13 M€