Sanitat

Pressupost inicial / hab.

6,06 €

Pressupost inicial

1,3 M€

% execució

102,68 %
Despesa real són 1,33 M€

% sobre el total del press.

0,81 %

Mitjana despesa provincial

321.860,78 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 36,24% 469.248 €
Accions públiques relatives a la salut 63,76% 825.753 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,34% 1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,34% 159.805 €
Transferències corrents 10,32% 133.675 €