Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

3,00 €

Pressupost inicial

641.445 €

% execució

205,49 %
Ingrés real són 1,32 M€

% sobre el total del press.

0,40 %

Mitjana ingrés provincial

745.423,66 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 21,83% 140.000 €
Interessos de dipòsits 25,61% 164.260 €
Rendes de béns immobles 8,93% 57.280 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 43,64% 279.905 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.