Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 63.748.000,00 € 298,31 € 20,74 %
Impostos indirectes 1.685.000,00 € 7,88 € 0,55 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 27.310.237,00 € 127,80 € 8,89 %
Transferències corrents 62.703.703,00 € 293,42 € 20,40 %
Ingressos patrimonials 641.445,00 € 3,00 € 0,21 %
Transferències de capital 2.647.225,00 € 12,39 € 0,86 %
Actius financers 1.495.995,00 € 7,00 € 0,49 %
Total 160.231.605,00 € 749,81 €

Cerca una partida específica