Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

293,42 €

Pressupost inicial

62,7 M€

% execució

95,71 %
Ingrés real són 60,02 M€

% sobre el total del press.

39,13 %

Mitjana ingrés provincial

11,55 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 66,42% 41,65 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,60% 1 M€
De comunitats autònomes 24,89% 15,61 M€
D'entitats locals 6,58% 4,12 M€
D'empreses privades 0,48% 297.960 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,03% 21.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.