Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

81,21 €

Pressupost inicial

17,36 M€

% execució

116,02 %
Despesa real són 20,13 M€

% sobre el total del press.

10,83 %

Mitjana despesa provincial

3,12 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 1,63% 282.895 €
Recollida, gestió i tractament de residus 85,31% 14,81 M€
Enllumenat públic 13,06% 2,27 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 14,69% 2,55 M€
Transferències corrents 85,31% 14,81 M€