En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.194,73 €
Pressupost per habitant actual: 1.255,12 €

Pressupost inicial

267,76 M€
Pressupost actual: 281,29 M€

Execució

28% del pressupost actual

Habitants

224.114
* dades del 2022

Deute

102,77 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.227.541,00 € 5,69%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 26.638.898,00 € 9,95%
Habitatge i urbanisme 17.590.220,00 € 6,57%
Benestar comunitari 32.651.541,00 € 12,19%
Medi ambient 10.140.393,00 € 3,79%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 36.015.843,00 € 13,45%
Foment de l'ocupació 3.119.294,00 € 1,16%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.833.947,00 € 1,06%
Educació 28.498.128,00 € 10,64%
Cultura 9.783.310,00 € 3,65%
Esport 5.480.923,00 € 2,05%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 505.206,00 € 0,19%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5.709.699,00 € 2,13%
Transport públic 12.462.409,00 € 4,65%
Altres actuacions de caràcter econòmic 5.044.732,00 € 1,88%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 5.695.555,00 € 2,13%
Serveis de caràcter general 32.469.223,00 € 12,13%
Administració financera i tributària 17.888.737,00 € 6,68%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 maig 2024.

Ingressos
40%
Despesa
28%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 98.341.894,00 € 438,80 € 36,73 %
Impostos indirectes 14.621.853,00 € 65,24 € 5,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 40.580.811,00 € 181,07 € 15,16 %
Transferències corrents 94.236.337,00 € 420,48 € 35,19 %
Ingressos patrimonials 960.377,00 € 4,29 € 0,36 %
Transferències de capital 6.118.915,00 € 27,30 € 2,29 %
Actius financers 195.995,00 € 0,87 € 0,07 %
Passius financers 12.699.417,00 € 56,66 € 4,74 %
Total 267.755.599,00 € 1.194,73 €

Cerca una partida específica