En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

726,84 €
Pressupost per habitant actual: 776,89 €

Pressupost inicial

156,31 M€
Pressupost actual: 167,07 M€

Execució

94% del pressupost actual

Habitants

215.055

Deute

211,28 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Terrassa

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.277.000,00 € 11,05%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 15.011.250,00 € 9,60%
Habitatge i urbanisme 12.884.063,00 € 8,24%
Benestar comunitari 20.876.292,00 € 13,36%
Medi ambient 6.675.567,00 € 4,27%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 15.223.832,00 € 9,74%
Foment de l'ocupació 2.940.272,00 € 1,88%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.562.862,00 € 1,00%
Educació 13.525.120,00 € 8,65%
Cultura 5.707.107,00 € 3,65%
Esport 2.484.433,00 € 1,59%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.049.866,00 € 1,31%
Transport públic 6.338.715,00 € 4,06%
Altres actuacions de caràcter econòmic 5.092.740,00 € 3,26%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 3.475.744,00 € 2,22%
Serveis de caràcter general 19.973.787,00 € 12,78%
Administració financera i tributària 5.211.495,00 € 3,33%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 setembre 2023.

Ingressos
98%
Despesa
94%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.277.000,00 € 80,34 € 11,05 %
Serveis públics bàsics 55.447.172,00 € 257,83 € 35,47 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.164.104,00 € 84,46 € 11,62 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 23.279.522,00 € 108,25 € 14,89 %
Actuacions de caràcter econòmic 13.481.321,00 € 62,69 € 8,62 %
Actuacions de caràcter general 28.661.026,00 € 133,27 € 18,34 %
Total 156.310.145,00 € 726,84 €

Cerca una partida específica