Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

298,31 €

Pressupost inicial

63,75 M€

% execució

99,59 %
Ingrés real són 63,49 M€

% sobre el total del press.

39,78 %

Mitjana ingrés provincial

8,02 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 6,02% 3,84 M€
Impostos sobre el capital 90,11% 57,44 M€
Impost sobre activitats econòmiques 9,89% 6,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.