Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

136,40 €
Pressupost actual / hab.: 146,31 €

Pressupost inicial

30,08 M€
Pressupost actual: 32,27 M€

% execució

86,66 %
Despesa real són 27,97 M€

% sobre el total del press.

15,54 %

Mitjana despesa provincial

4,43 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 9,18% 2,76 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 48,68% 14,64 M€
Neteja viària 31,05% 9,34 M€
Enllumenat públic 11,09% 3,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,12% 637.683 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,22% 4,88 M€
Transferències corrents 77,26% 23,24 M€
Inversions reals 4,40% 1,32 M€