Esport

Pressupost inicial / hab.

21,66 €
Pressupost actual / hab.: 24,15 €

Pressupost inicial

4,78 M€
Pressupost actual: 5,33 M€

% execució

92,50 %
Despesa real són 4,93 M€

% sobre el total del press.

2,57 %

Mitjana despesa provincial

934.311,21 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 4,39% 209.601 €
Promoció i foment de l'esport 10,80% 516.071 €
Instal·lacions esportives 84,81% 4,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,06% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,82% 1,66 M€
Transferències corrents 5,80% 277.073 €
Inversions reals 34,32% 1,64 M€