Actius financers

Pressupost inicial / hab.

2,38 €
Pressupost actual / hab.: 60,63 €

Pressupost inicial

525.710 €
Pressupost actual: 13,37 M€

% execució

2,68 %
Ingrés real són 358.410,16 €

% sobre el total del press.

6,44 %

Mitjana ingrés provincial

142.696,5 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 62,72% 329.710 €
Reint. de préstecs de fora del sector públic 37,28% 196.000 €
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.