Cultura

Pressupost inicial / hab.

43,76 €
Pressupost actual / hab.: 45,62 €

Pressupost inicial

9,65 M€
Pressupost actual: 10,06 M€

% execució

100,74 %
Despesa real són 10,14 M€

% sobre el total del press.

4,85 %

Mitjana despesa provincial

2,06 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,21% 503.226 €
Biblioteques i arxius 38,35% 3,7 M€
Museus i arts plàstiques 6,75% 651.641 €
Promoció cultural 34,64% 3,34 M€
Lleure i temps lliure 2,86% 275.718 €
Festes populars i celebracions 12,18% 1,18 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,16% 4,74 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,69% 4,02 M€
Transferències corrents 8,79% 848.785 €
Inversions reals 0,36% 34.300 €