Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,21 €
Pressupost actual / hab.: 2,21 €

Pressupost inicial

487.201 €
Pressupost actual: 487.201 €

% execució

168,79 %
Ingrés real són 822.335,11 €

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana ingrés provincial

355.572,68 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 7,00% 34.100 €
Interessos de dipòsits 8,21% 40.000 €
Rendes de béns immobles 4,18% 20.350 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 80,61% 392.751 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.