Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

281,76 €
Pressupost actual / hab.: 301,90 €

Pressupost inicial

62,14 M€
Pressupost actual: 66,59 M€

% execució

98,01 %
Ingrés real són 65,26 M€

% sobre el total del press.

32,07 %

Mitjana ingrés provincial

6,76 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,70% 43,94 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,87% 1,16 M€
De comunitats autònomes 17,56% 10,92 M€
D'entitats locals 9,77% 6,07 M€
D'empreses privades 0,09% 56.750 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 2.300 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.