Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 10.080.000,00 € 45,70 € 4,85 %
Serveis públics bàsics 73.117.780,00 € 331,52 € 35,22 %
Actuacions de protecció i promoció social 25.681.175,00 € 116,44 € 12,37 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 41.934.731,00 € 190,13 € 20,20 %
Actuacions de caràcter econòmic 19.550.412,00 € 88,64 € 9,42 %
Actuacions de caràcter general 37.258.959,00 € 168,93 € 17,95 %
Total 207.623.057,00 € 941,36 €

Cerca una partida específica