Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

104,72 €
Pressupost actual / hab.: 107,51 €

Pressupost inicial

23,1 M€
Pressupost actual: 23,71 M€

% execució

92,13 %
Despesa real són 21,84 M€

% sobre el total del press.

11,42 %

Mitjana despesa provincial

3,29 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 73,17% 16,9 M€
Informació bàsica i estadística 3,39% 782.614 €
Participació ciutadana 12,64% 2,92 M€
Atenció als ciutadans 9,98% 2,3 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,81% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.