Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,24 €
Pressupost actual / hab.: 2,55 €

Pressupost inicial

482.220 €
Pressupost actual: 548.856,48 €

% execució

170,48 %
Ingrés real són 935.709,85 €

% sobre el total del press.

0,35 %

Mitjana ingrés provincial

463.986,28 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de títols i valors 0,00% 0 €
Interessos de bestretes i préstecs concedits 25,92% 125.000 €
Interessos de dipòsits 8,29% 40.000 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 14,21% 68.505 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 51,58% 248.715 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.