Actius financers

Pressupost inicial / hab.

2,15 €
Pressupost actual / hab.: 43,05 €

Pressupost inicial

461.995 €
Pressupost actual: 9,26 M€

% execució

3,97 %
Ingrés real són 367.585,16 €

% sobre el total del press.

5,92 %

Mitjana ingrés provincial

104.694,47 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 67,75% 313.000 €
Reint. de préstecs de fora del sector públic 32,25% 148.995 €
Alien. accions i participacions fora sector públic 0,00% 0 €
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.