Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.277.000,00 € 80,34 € 11,05 %
Serveis públics bàsics 55.447.172,00 € 257,83 € 35,47 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.164.104,00 € 84,46 € 11,62 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 23.279.522,00 € 108,25 € 14,89 %
Actuacions de caràcter econòmic 13.481.321,00 € 62,69 € 8,62 %
Actuacions de caràcter general 28.661.026,00 € 133,27 € 18,34 %
Total 156.310.145,00 € 726,84 €

Cerca una partida específica