Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

259,19 €
Pressupost actual / hab.: 266,46 €

Pressupost inicial

55,74 M€
Pressupost actual: 57,3 M€

% execució

101,67 %
Ingrés real són 58,26 M€

% sobre el total del press.

36,66 %

Mitjana ingrés provincial

10,69 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 80,46% 44,85 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,92% 1,07 M€
De comunitats autònomes 12,67% 7,06 M€
D'entitats locals 4,70% 2,62 M€
D'empreses privades 0,25% 138.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 3.000 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.