Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

97,07 €
Pressupost actual / hab.: 101,00 €

Pressupost inicial

20,88 M€
Pressupost actual: 21,72 M€

% execució

93,29 %
Despesa real són 20,26 M€

% sobre el total del press.

13,90 %

Mitjana despesa provincial

3,26 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 3,97% 828.640 €
Recollida, gestió i tractament de residus 80,98% 16,9 M€
Enllumenat públic 15,06% 3,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,00% 208.422 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,59% 3,46 M€
Transferències corrents 80,98% 16,9 M€
Inversions reals 1,44% 300.000 €