Passius financers

Pressupost inicial / hab.

13,95 €
Pressupost actual / hab.: 13,95 €

Pressupost inicial

3 M€
Pressupost actual: 3 M€

% execució

72,50 %
Ingrés real són 2,18 M€

% sobre el total del press.

1,92 %

Mitjana ingrés provincial

653.999,42 €

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.