Cultura

Pressupost inicial / hab.

26,54 €
Pressupost actual / hab.: 26,91 €

Pressupost inicial

5,71 M€
Pressupost actual: 5,79 M€

% execució

103,83 %
Despesa real són 6,01 M€

% sobre el total del press.

3,70 %

Mitjana despesa provincial

1,52 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 4,20% 239.743 €
Biblioteques i arxius 40,28% 2,3 M€
Museus i arts plàstiques 12,27% 700.527 €
Promoció cultural 22,32% 1,27 M€
Arts escèniques 20,92% 1,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,34% 2,99 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,13% 2,35 M€
Transferències corrents 6,44% 367.764 €
Inversions reals 0,09% 5.000 €