Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

70,79 €
Pressupost actual / hab.: 74,86 €

Pressupost inicial

15,22 M€
Pressupost actual: 16,1 M€

% execució

96,15 %
Despesa real són 15,48 M€

% sobre el total del press.

10,29 %

Mitjana despesa provincial

1,56 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 0,08% 12.647 €
Assistència social primària 54,67% 8,32 M€
Promoció social 11,12% 1,69 M€
Assistència a persones dependents 31,03% 4,72 M€
/presupuestos/partidas/234/2013/functional/G 7,40% 1,13 M€
/presupuestos/partidas/235/2013/functional/G 3,10% 471.685 €
/presupuestos/partidas/236/2013/functional/G 3,72% 566.544 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.