Sanitat

Pressupost inicial / hab.

7,27 €
Pressupost actual / hab.: 7,40 €

Pressupost inicial

1,56 M€
Pressupost actual: 1,59 M€

% execució

96,86 %
Despesa real són 1,54 M€

% sobre el total del press.

1,02 %

Mitjana despesa provincial

288.213,07 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 34,61% 540.893 €
Accions públiques relatives a la salut 65,39% 1,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,06% 1,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,61% 134.510 €
Transferències corrents 6,93% 108.368 €
Transferències de capital 6,40% 100.000 €