Actius financers

Pressupost inicial / hab.

2,41 €
Pressupost actual / hab.: 99,30 €

Pressupost inicial

525.710 €
Pressupost actual: 21,7 M€

% execució

1,83 %
Ingrés real són 397.158,16 €

% sobre el total del press.

11,11 %

Mitjana ingrés provincial

117.112,92 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 62,72% 329.710 €
Reint. de préstecs de fora del sector públic 37,28% 196.000 €
Romanent de tresoreria 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.