Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,34 €
Pressupost actual / hab.: 2,34 €

Pressupost inicial

510.970 €
Pressupost actual: 510.970 €

% execució

161,86 %
Ingrés real són 827.067,23 €

% sobre el total del press.

0,26 %

Mitjana ingrés provincial

487.027,97 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 11,64% 59.500 €
Interessos de dipòsits 7,83% 40.000 €
Rendes de béns immobles 3,98% 20.350 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 76,54% 391.120 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.