Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

105,25 €
Pressupost actual / hab.: 94,89 €

Pressupost inicial

23 M€
Pressupost actual: 20,74 M€

% execució

91,68 %
Despesa real són 19,01 M€

% sobre el total del press.

10,61 %

Mitjana despesa provincial

3,96 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 76,07% 17,5 M€
Informació bàsica i estadística 2,49% 573.667 €
Participació ciutadana 11,39% 2,62 M€
Atenció als ciutadans 9,23% 2,12 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,82% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 73,14% 16,82 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,91% 4,81 M€
Transferències corrents 2,10% 483.065 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,82% 188.090 €
Inversions reals 2,18% 502.000 €
Actius financers 0,85% 195.995 €