Passius financers

Pressupost inicial / hab.

56,66 €
Pressupost actual / hab.: 56,66 €

Pressupost inicial

12,7 M€
Pressupost actual: 12,7 M€

% execució

0,00 %
Ingrés real són 0 €

% sobre el total del press.

4,74 %

Mitjana ingrés provincial

6,96 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 12,7 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.