Cultura

Pressupost inicial / hab.

43,65 €
Pressupost actual / hab.: 43,73 €

Pressupost inicial

9,78 M€
Pressupost actual: 9,8 M€

% execució

13,01 %
Despesa real són 1,28 M€

% sobre el total del press.

3,66 %

Mitjana despesa provincial

1,49 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 7,17% 701.484 €
Biblioteques i arxius 29,29% 2,87 M€
Museus i arts plàstiques 9,01% 881.148 €
Promoció cultural 38,77% 3,79 M€
Lleure i temps lliure 2,68% 262.363 €
Festes populars i celebracions 13,08% 1,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.