Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

4,29 €
Pressupost actual / hab.: 4,29 €

Pressupost inicial

960.377 €
Pressupost actual: 960.377 €

% execució

53,29 %
Ingrés real són 511.795,32 €

% sobre el total del press.

0,36 %

Mitjana ingrés provincial

245.906,79 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 0,00% 0 €
Interessos de dipòsits 63,52% 610.000 €
Rendes de béns immobles 3,49% 33.561 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 32,99% 316.816 €
Altres ingressos patrimonials 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.