Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

420,48 €
Pressupost actual / hab.: 420,83 €

Pressupost inicial

94,24 M€
Pressupost actual: 94,31 M€

% execució

16,63 %
Ingrés real són 15,68 M€

% sobre el total del press.

35,22 %

Mitjana ingrés provincial

2,72 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,51% 66,44 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,32% 300.000 €
De comunitats autònomes 19,36% 18,24 M€
D'entitats locals 9,78% 9,22 M€
D'empreses privades 0,03% 30.458 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.