Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 juny 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

54 %
Ingressos pressupostats 283,78 M€
Pressupost inicial 267,76 M€
Ingressos executats 154,71 M€
El 2023 l'execució va ser del 90 %

Execució de despeses

35 %
Despeses pressupostades 283,78 M€
Pressupost inicial 267,76 M€
Despeses executades 99,82 M€
El 2023 l'execució va ser del 91 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria