Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

118,45 €
Pressupost actual / hab.: 118,49 €

Pressupost inicial

26,49 M€
Pressupost actual: 26,5 M€

% execució

87,36 %
Despesa real són 23,15 M€

% sobre el total del press.

12,21 %

Mitjana despesa provincial

6,28 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 75,66% 20,04 M€
Informació bàsica i estadística 2,98% 790.130 €
Participació ciutadana 11,38% 3,01 M€
Atenció als ciutadans 9,27% 2,46 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,71% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,46% 18,67 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,23% 5,36 M€
Transferències corrents 1,58% 417.800 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,71% 188.090 €
Inversions reals 3,91% 1,04 M€
Transferències de capital 2,36% 625.000 €
Actius financers 0,74% 195.995 €