Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

144,00 €
Pressupost actual / hab.: 149,49 €

Pressupost inicial

32,2 M€
Pressupost actual: 33,43 M€

% execució

86,87 %
Despesa real són 29,04 M€

% sobre el total del press.

15,40 %

Mitjana despesa provincial

6,26 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 9,64% 3,1 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 48,21% 15,53 M€
Neteja viària 31,75% 10,22 M€
Enllumenat públic 10,39% 3,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,24% 719.971 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,37% 4,95 M€
Transferències corrents 77,31% 24,9 M€
Inversions reals 5,08% 1,64 M€