Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.107.850,00 € 61,62 € 3,67 %
Serveis públics bàsics 66.454.032,00 € 312,40 € 18,61 %
Actuacions de protecció i promoció social 17.191.705,00 € 80,82 € 4,81 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.445.787,00 € 176,03 € 10,48 %
Actuacions de caràcter econòmic 16.171.286,00 € 76,02 € 4,53 %
Actuacions de caràcter general 33.346.770,00 € 156,76 € 9,34 %
Total 183.717.430,00 € 863,64 €

Cerca una partida específica