Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

7,01 €

Pressupost inicial

1,49 M€

% execució

86,28 %
Ingrés real són 1,29 M€

% sobre el total del press.

0,81 %

Mitjana ingrés provincial

711.772,61 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 19,45% 290.000 €
Interessos de dipòsits 72,09% 1,07 M€
Rendes de béns immobles 3,84% 57.280 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 4,61% 68.805 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.