Actius financers

Pressupost inicial / hab.

5,62 €

Pressupost inicial

1,2 M€

% execució

3,82 %
Ingrés real són 45.739,11 €

% sobre el total del press.

0,65 %

Mitjana ingrés provincial

127.545,35 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. de préstecs de fora del sector públic 16,39% 195.995 €
Devolució de dipòsits i fiances constituïts 83,61% 1.000.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.