Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

300,70 €

Pressupost inicial

63,97 M€

% execució

100,42 %
Ingrés real són 64,23 M€

% sobre el total del press.

34,82 %

Mitjana ingrés provincial

7,8 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 6,12% 3,91 M€
Impostos sobre el capital 90,19% 57,69 M€
Impost sobre activitats econòmiques 9,81% 6,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.