Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

299,38 €

Pressupost inicial

63,69 M€

% execució

106,88 %
Ingrés real són 68,07 M€

% sobre el total del press.

34,67 %

Mitjana ingrés provincial

11,61 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 67,93% 43,26 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,12% 715.000 €
De comunitats autònomes 23,37% 14,88 M€
D'entitats locals 7,09% 4,52 M€
D'empreses privades 0,45% 289.055 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,03% 21.005 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.