Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.343.500,00 € 62,03 € 7,46 %
Serveis públics bàsics 58.620.732,00 € 272,50 € 32,78 %
Actuacions de protecció i promoció social 24.593.615,00 € 114,32 € 13,75 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 36.134.638,00 € 167,97 € 20,21 %
Actuacions de caràcter econòmic 15.585.699,00 € 72,45 € 8,72 %
Actuacions de caràcter general 30.551.356,00 € 142,02 € 17,08 %
Total 178.829.540,00 € 831,30 €

Cerca una partida específica