Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 9.041.729,00 € 40,54 € 4,12 %
Serveis públics bàsics 74.183.767,00 € 332,65 € 33,81 %
Actuacions de protecció i promoció social 29.098.095,00 € 130,48 € 13,26 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 41.848.708,00 € 187,65 € 19,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 18.854.851,00 € 84,55 € 8,59 %
Actuacions de caràcter general 46.415.854,00 € 208,13 € 21,15 %
Total 219.443.004,00 € 984,00 €

Cerca una partida específica